top of page

Fiberstropper/Rundsling

Før bruk:

Sjekk at merkelappen er synlig og lesbar, og at opplysningene stemmer med produktet. Sørg for å følge flytekrageleverandørens anvisning dersom redskapet monteres i sjakler eller snares fast i egnede innfestningspunkter ved bruk som hanefotinnfestning.

Kontroller at det ikke er:

  • Knuter

  • Hull i beskyttelsesduken på rundslingen, slik at garnet er synlig.

  • Revnede sømmer og kutt.

  • Varmeskader/sveisesprut.

  • Kjemikalieskader.

  • Hvis stroppene er veldig tilsmusset, kan de vaskes med et mildt rengøringsmiddel og vann.
     

Sporbarhet:

Fiberstropper/Rundsling levert av AQUALINK for fiskeoppdrett- og havbruksnæringen er produsert og merket i henhold til EN1492.1-2 for båndstropper og rundsling.

 

Stroppens serienummer står angitt på produktsertifikatet.

Om ID-tag er en del av merkingen er denne sydd fast i stroppen med individuelt nummer for hver stropp/sling.

Untitled design(6).png

Produktdata for Fiberstropper/Rundsling

Color code
Minimum surface diameter
Straight Lift
Snared
U-Lift
Two part 0-45 degrees
Two part 0-60 degrees
Violet
20
1
0,8
2
1,4
1
Green
20
2
1,6
4
2,8
2
Yellow
30
3
2,4
6
4,2
3
Red
50
5
4
10
7
5
Blue
80
8
6,4
16
11,2
8
Orange
100
10
8
20
14
10
Orange
100
12
9,6
24
16,8
12
Orange
150
15
12
30
21
15
Orange
150
20
16
40
28
20
Orange
240
30
24
60
42
30
Factor symmetrical
1
0,8
2
1,4
1
Factor asymmetric
1
1
1
Fargekode
Minimum anleggsdiameter
Rett løft
Snaret
U-Løft
Todelt 0-45 grader
Todelt 0-60 grader
Fiolett
20
1
0,8
2
1,4
1
Grønn
20
2
1,6
4
2,8
2
Gul
30
3
2,4
6
4,2
3
rød
50
5
4
10
7
5
Blå
80
8
6,4
16
11,2
8
Oransje
100
10
8
20
14
10
Oransje
100
12
9,6
24
16,8
12
Oransje
150
15
12
30
21
15
Oransje
150
20
16
40
28
20
Oransje
240
30
24
60
42
30
Faktor symmetrisk
1
0,8
2
1,4
1
Faktor asymmetrisk
1
1
1
Codigo de color
Diámetro mínimo de la superficie
Elevación recta
Atrapada
Elevador en U
Dos partes 0-45 grados
Dos partes 0-60 grados
Violeta
20
1
0,8
2
1,4
1
Verde
20
2
1,6
4
2,8
2
Amarillo
30
3
2,4
6
4,2
3
Rojo
50
5
4
10
7
5
Azul
80
8
6,4
16
11,2
8
Naranja
100
10
8
20
14
10
Naranja
100
12
9,6
24
16,8
12
Naranja
150
15
12
30
21
15
Naranja
150
20
16
40
28
20
Naranja
240
30
24
60
42
30
Factorizar simétrico
1
0,8
2
1,4
1
Factor asimétrico
1
1
1
bottom of page