top of page

Fortøyningssjakler

AQUALINK oppdrettsjakler er utviklet til fortøyninger for fiskeoppdrett- og havbruksnæringen i kombinasjon med kjettingtau og trosser. Sjakelen er målsatt og dimensjonert med ekstra stor bøyleåpning og innvendig høyde for å kunne kombineres med K3-trossekauser.

 

Sjaklene leveres med forsterket mutterbolt med stort splinthull i bolten.

Sporbarhet:

Sjakelens bøyle er merket med MBL, fabrikant og kodemerking. Bolten har sporbarhetsmerking.

 

Montering og bruk:

Sjakler benyttes som koblingspunkt mellom alle komponenter i fortøyningssystemet. De bør benyttes slik at belastningen hovedsaklig påføres i lengderetning, da de er konstruert og sertifisert for dette. Anleggspunktene skal være midt i bøylen og mest mulig fordelt på boltens bredde. Hvis sjaklene brukes i flerpartsredskap vil økt vinkel mellom partene øke belastningen.
 

Bruk ikke sjakler i temperaturer over 2500 grader Celsius.

unnamed.jpg
Sjakkel.jpg

Produktdata for Aqualink Fortøyningssjakler

Produkt number
Product type
Dimentions (")
MBL (T)
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
G (mm)
H (mm)
AQUAPIN30
Fortøyningssjakler
3/4
30
19
22
44
100
58
47
152
AQUAPIN40
Fortøyningssjakler
7/8
40
22
25
52
125
68
54
152
AQUAPIN60
Fortøyningssjakler
1 1/8
60
28
32
62
150
89
66
152
AQUAPIN90
Fortøyningssjakler
1 1/4
90
32
35
82
170
98
75
152
AQUAPIN150
Fortøyningssjakler
2
150
38
42
94
219
146
92
152
Product number
Product type
Dimentions (")
MBL (T)
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
G (mm)
H (mm)
AQUAPIN30
Mooring shackles
3/4
30
19
22
44
100
58
47
152
AQUAPIN40
Mooring shackles
7/8
40
22
25
52
125
68
54
152
AQUAPIN60
Mooring shackles
1 1/8
60
28
32
62
150
89
66
152
AQUAPIN90
Mooring shackles
11/4
90
32
35
82
170
98
75
152
AQUAPIN150
Mooring shackles
2
150
38
42
94
219
146
92
152
Número de producto
Tipo de producto
Dimensiones (")
MBL (T)
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
G (mm)
H (mm)
AQUAPIN30
Grilletes de amarre
3/4
30
19
22
44
100
58
47
152
AQUAPIN40
Grilletes de amarre
7/8
40
22
25
52
125
68
54
152
AQUAPIN60
Grilletes de amarre
1 1/8
60
28
32
62
150
89
66
152
AQUAPIN90
Grilletes de amarre
11/4
90
32
35
82
170
98
75
152
GREENPIN150
Grilletes de amarre
2
150
38
42
94
219
146
92
152
bottom of page