top of page

Perfeksjon i enkelhet

AQUALINK produserer og leverer kvalitetsprodukter rettet mot fiskeoppdretts industrien.
Vi benytter materialer av høy kvalitet som gir minimal belastning på ytre miljø.

Lodd til notposer fra AQUALINK

Ankerproduksjon-4.png
Unknown.png

Om AQUALINK

 

Gjennom et tett samarbeid med kunder og leverandører har Kenneth Milde opparbeidet en kunnskapsbase innen havbruksnæringen som har dannet grunnlaget for etableringen av Aqualink AS

Med dette utgangspunktet har vi fokusert på de elementære delene i en næring som har vært gjennom store endringer de siste 10-15 årene.

Konstant fokus på sikkerhet og innovasjon har skapt kreative nyvinninger.

Kenneth Milde sitt bidrag har vært:

  • Utviklingen av et nytt anker som i dag er det mest benyttede nasjonalt og internasjonalt. (2006)

  • Flere fortøyningsarrangement,  hvor den siste også ble støttet av Norsk Forskningsråd. (2019)

  • Skalerbart lodd til not poser som reduserer faren for gnaging på not samt reduserer risiko for uhell på personell og fartøy. (2018)

      

        Vi tenker alternativt!

bottom of page