top of page

Perfeksjon i enkelhet

AQUALINK produserer og leverer kvalitetsprodukter rettet mot fiskeoppdretts industrien.
Vi benytter materialer av høy kvalitet som gir minimal belastning på ytre miljø.

Lodd til notposer fra AQUALINK

Våre produkter

Ankerproduksjon-4.png
Unknown.png

Om AQUALINK

 

Gjennom et tett samarbeid med kunder og leverandører har vi opparbeidet en kunnskapsbase innen havbruksnæringen som har dannet grunnlaget for etableringen av Aqualink. Med dette utgangspunktet har vi fokusert på de elementære delene i en næring som har vært gjennom store endringer de siste 10-15 årene.

Konstant fokus på sikkerhet og innovasjon har skapt kreative nyvinninger.

Vårt bidrag har vært:

  • Utviklingen av et nytt anker (2006) som i dag er det mest benyttede nasjonalt og internasjonalt.

  • Patentert fortøyningsarrangement (2019) som er blitt støttet av Norsk Forskningsråd.

  • Patentert polyuretan kause (2019) som også fikk støtte av Norsk Forskningsråd.

  • Skalerbart lodd til not poser (2018) som reduserer faren for gnag på not samt reduserer risiko for uhell på personell og fartøy.
     

Vi tenker alternativt!

bottom of page