top of page
image.png

Aqualinks NOTLODD: Overholder NYTEK23-Standarden og fremmer

Bærekraftig Akvakulturoperasjon

Opprettholdelse av Integritet
Ved bruk av Aqualinks NOTLODD, som fungerer som et permanent tilleggsutstyr, sikrer man at NYTEK23's krav oppfylles. Dette utstyret minimerer risikoen for utilsiktet kontakt mellom komponentene, og sikrer både anleggets integritet og sporbarheten av alle sertifiserte deler, samtidig som risikoen for rømming reduseres.

Skalerbarhet og Tilpasning
Med Aqualinks NOTLODD får man både skalerbarhet og fleksibilitet. Denne tilnærmingen sikrer at alle komponenter passer perfekt sammen for optimal ytelse. I tillegg er sporbarheten av de sertifiserte komponentene et tydelig bevis på at NYTEK23's standarder oppfylles.

Materialstandard
Aqualinks NOTLODD er skapt med korrosjonsbestandige materialer, og designet slik at direkte kontakt mellom stål og nett unngås. Dette er i tråd med NYTEK23's krav om varige materialer, og sporbarheten gir ytterligere trygghet.

Forenkling av Vedlikehold
Aqualinks NOTLODD er ikke bare designet for effektivitet, men også for enkel vedlikeholdelse. Det hjelper operatører med å sørge for at anlegget alltid er i topp teknisk stand, i samsvar med NYTEK23's krav.

Bærekraftige Overveielser
Selv om NYTEK23 ikke spesifikt fokuserer på bærekraft, er Aqualinks NOTLODD et skritt i riktig retning. Med sitt design som fremmer gjenbruk og reduserer volum, bidrar det til en mer bærekraftig akvakulturindustri.

Samspill med Andre Komponenter
Aqualinks NOTLODD er nøye designet for å samhandle sømløst med anleggets øvrige komponenter. Dette sørger for at NYTEK23's krav om sikker interaksjon mellom komponentene oppfylles. Sporbarheten av de sertifiserte delene garanterer også en integrert og sikker opplevelse.

Produktdata for Aqualink Notlodd

Varenummer
Beskrivelse
Vekt (kg)
Høyde (mm)
Bredde (mm)
88000L83
Vektlodd polyuretan
83
112
379
8800L250
Vektlodd polyuretan
253
66
864
88000G83
Galvanisert plugg med øye
0,6
110
70
8800G250
Galvanisert plugg med øye
11,5
145
120
88000P83
Plugg av polyuretan
0,3
70
70
8800P250
Plugg av polyuretan
1,0
100
120
Item number
Description
Weight (kg)
Height (mm)
Width (mm)
88000L83
Weight element polyuretan
83
112
380
8800L250
Weight element polyuretan
253
66
379
88000G83
Galvanized plug with eye
0,6
110
70
8800G250
Galvanized plug with eye
11,5
145
120
88000P83
Polyuretan plug
0,3
70
70
8800P250
Polyuretan plug
1,0
100
120
Número de producto
Descripción
Peso (kg)
Altura (mm)
Ancho (mm)
88000L83
Poliuretano de peso ponderado
83
112
380
8800L250
Poliuretano de peso ponderado
250
66
379
88000G83
Tapón galvanizado con ojo
0,6
110
70
8800G250
Tapón galvanizado con ojo
11,5
145
120
88000P83
Tapón de poliuretano
0,3
70
70
8800P250
Tapón de poliuretano
1,0
100
120

Eksempler på notlodd bygget med 253 kg vekt elementer

Weight in air
Weight in sea
Size (H x B)
1250 kg
1087 kg
344 x 864 mm
1500 kg
1305 kg
410 x 864 mm
2000 kg
1740 kg
542 x 864 mm
2500 kg
2175 kg
674 x 864 mm
3000 kg
2610 kg
806 x 864 mm
3500 kg
3045 kg
938 x 864 mm
4000 kg
3480 kg
1070 x 864 mm
4500 kg
3915 kg
1202 x 864 mm
Peso en el aire
Peso en el mar
Tamaño (H x B)
1250 kg
1087 kg
344 x 864 mm
1500 kg
1305 kg
410 x 864 mm
2000 kg
1740 kg
542 x 864 mm
2500 kg
2175 kg
674 x 864 mm
3000 kg
2610 kg
806 x 864 mm
3500 kg
3045 kg
938 x 864 mm
4000 kg
3480 kg
1070 x 864 mm
4500 kg
3915 kg
1202 x 864 mm
Vekt i luft
Vekt i sjø
Størrelse (H x B)
1276 kg (5 stk + plugg)
1110 kg
344 x 864 mm
1529 kg (6 stk + plugg)
1330 kg
410 x 864 mm
2035 kg (8 stk + plugg)
1770 kg
542 x 864 mm
2541 kg (10 stk + plugg)
2211 kg
674 x 864 mm
3047 kg (12 stk + plugg)
2650 kg
806 x 864 mm
3553 kg (14 stk + plugg)
3091 kg
938 x 864 mm
4059 kg (16 stk + plugg)
3531 kg
1070 x 864 mm
4565 kg (18 stk + plugg)
3972 kg
1202 x 864 mm

Eksempler på notlodd bygget med 83 kg vekt elementer

Vekt i luft
Vekt i sjø
Størrelse (H x B)
83 kg
72 kg
126 x 379 mm
166 kg
144 kg
238 x 379 mm
249 kg
217 kg
350 x 379 mm
332kg
289 kg
462 x 379 mm
415 kg
361 kg
574 x 379 mm
498 kg
433 kg
686 x 379 mm
581 kg
506 kg
798 x 379 mm
664 kg
578 kg
910 x 379 mm
Weight in air
Weight in sea
Size (H x B)
83 kg
72 kg
126 x 379 mm
166 kg
144 kg
238 x 379 mm
249 kg
217 kg
350 x 379 mm
332 kg
289 kg
462 x 379 mm
415 kg
361 kg
686 x 379 mm
498 kg
433 kg
798 x 379 mm
581 kg
505 kg
910 x 379 mm
664 kg
578 kg
1022 x 379 mm
Peso en el aire
Peso en el mar
Tamaño (H x B)
83 kg
72 kg
126 x 379 mm
166 kg
144 kg
238 x 379 mm
246 kg
217 kg
350 x 379 mm
332 kg
289 kg
462 x 379 mm
415 kg
361 kg
686 x 379 mm
498 kg
433 kg
798 x 379 mm
581 kg
505 kg
910 x 379 mm
664 kg
578 kg
1022 x 379 mm
bottom of page