top of page

Ved å benytte materialer som er skånsom mot noten og reduserer risikoen for rømming, har Aqualink utviklet ett notlodd i stål innkapslet i polyuretan.

 

Loddet er iht.den lovpålagte Nytek 23 standarden som trer i kraft  1 januar 2023

§ 14. Krav til sporbarhet

t

Produsent og leverandør av akvakulturanlegg og dets komponenter skal ha system for å sikre sporbarhet og avvikshåndtering,

§ 15. Krav til merking

Sertifiserte produkter og produkter med levetidsforlengelse etter kapittel 7 og ekstrautstyr skal være merket med et unikt produktnummer eller unikt serienummer, slik at hvert produkt kan identifiseres.

§ 24. Krav til ekstrautstyr

Ekstrautstyr skal være utformet på en måte som minimerer risiko for rømming av fisk.

Ekstrautstyr som kan komme i kontakt med innhegning skal være utformet spesielt for å unngå skade på innhegning.

Loddet  leveres i 2 størrelser:

83 kg og 253 kg.

Loddene er konstruert for å kunne bygges i høyden, noe som gir større fleksibilitet og økt bruksområde. 83 kg-loddet vil ha en maksimal bygg-vekt på 996 kg mens 253 kg-loddet vil ha en maksimal byggvekt på 10 000 kg.

Fordeler:

  • Skånsom mot not, redusert fare for rømning

  • Ingen rustdannelse (vanntett)

  • Redusert volum

  • Gjenbruk

  • Redusert fare for uhell ved håndtering på dekk for service personell

  • Enkelt vedlikehold ved skifte av slings eller plugg

  • Fleksibilitet - øke og redusere loddets vekt etter eget behov

 

Innfestningspunktene mot not/flyter er utformet slik at bruk av stålkomponenter elimineres. Loddet holdes oppe av en galvansiert stålplugg med utfelt løfteøye. Stålpluggen er sertifisert med en MBL på henholdsvis 4 tonn og 72 tonn.

Sertifiserte stropper i polyester er festet i stålpluggens løfteøye og sørger for at ingen av loddets stålkomponenter har fysisk kontakt med noten.

 

Loddet kan også benyttes som single vektløkker ved å snare en rundslings gjennom senterhullet til loddet.

Untitled design.png
Transparent.png

Produktdata for Aqualink Notlodd

Varenummer
Beskrivelse
Vekt (kg)
Høyde (mm)
Bredde (mm)
88000L83
Vektlodd polyuretan
83
112
379
8800L250
Vektlodd polyuretan
253
66
864
88000G83
Galvanisert plugg med øye
0,6
110
70
8800G250
Galvanisert plugg med øye
11,5
145
120
88000P83
Plugg av polyuretan
0,3
70
70
8800P250
Plugg av polyuretan
1,0
100
120
Item number
Description
Weight (kg)
Height (mm)
Width (mm)
88000L83
Weight Loop polyuretan
83
112
380
8800L250
Weight Loop polyuretan
253
66
379
88000G83
Galvanized plug with eye
0,6
110
70
8800G250
Galvanized plug with eye
11,5
145
120
88000P83
Polyuretan plug
0,3
70
70
8800P250
Polyuretan plug
1,0
100
120
Número de producto
Descripción
Peso (kg)
Altura (mm)
Ancho (mm)
88000L83
Poliuretano de peso ponderado
83
112
380
8800L250
Poliuretano de peso ponderado
250
66
379
88000G83
Tapón galvanizado con ojo
0,6
110
70
8800G250
Tapón galvanizado con ojo
11,5
145
120
88000P83
Tapón de poliuretano
0,3
70
70
8800P250
Tapón de poliuretano
1,0
100
120

Eksempler på notlodd bygget med 253 kg vekt elementer

Weight in air
Weight in sea
Size (H x B)
1250 kg
1087 kg
344 x 864 mm
1500 kg
1305 kg
410 x 864 mm
2000 kg
1740 kg
542 x 864 mm
2500 kg
2175 kg
674 x 864 mm
3000 kg
2610 kg
806 x 864 mm
3500 kg
3045 kg
938 x 864 mm
4000 kg
3480 kg
1070 x 864 mm
4500 kg
3915 kg
1202 x 864 mm
Peso en el aire
Peso en el mar
Tamaño (H x B)
1250 kg
1087 kg
344 x 864 mm
1500 kg
1305 kg
410 x 864 mm
2000 kg
1740 kg
542 x 864 mm
2500 kg
2175 kg
674 x 864 mm
3000 kg
2610 kg
806 x 864 mm
3500 kg
3045 kg
938 x 864 mm
4000 kg
3480 kg
1070 x 864 mm
4500 kg
3915 kg
1202 x 864 mm
Vekt i luft
Vekt i sjø
Størrelse (H x B)
1276 kg (5 stk + plugg)
1110 kg
344 x 864 mm
1529 kg (6 stk + plugg)
1330 kg
410 x 864 mm
2035 kg (8 stk + plugg)
1770 kg
542 x 864 mm
2541 kg (10 stk + plugg)
2211 kg
674 x 864 mm
3047 kg (12 stk + plugg)
2650 kg
806 x 864 mm
3553 kg (14 stk + plugg)
3091 kg
938 x 864 mm
4059 kg (16 stk + plugg)
3531 kg
1070 x 864 mm
4565 kg (18 stk + plugg)
3972 kg
1202 x 864 mm

Eksempler på notlodd bygget med 83 kg vekt elementer

Vekt i luft
Vekt i sjø
Størrelse (H x B)
83 kg
72 kg
126 x 379 mm
166 kg
144 kg
238 x 379 mm
249 kg
217 kg
350 x 379 mm
332kg
289 kg
462 x 379 mm
415 kg
361 kg
574 x 379 mm
498 kg
433 kg
686 x 379 mm
581 kg
506 kg
798 x 379 mm
664 kg
578 kg
910 x 379 mm
Weight in air
Weight in sea
Size (H x B)
83 kg
72 kg
126 x 379 mm
166 kg
144 kg
238 x 379 mm
249 kg
217 kg
350 x 379 mm
332 kg
289 kg
462 x 379 mm
415 kg
361 kg
686 x 379 mm
498 kg
433 kg
798 x 379 mm
581 kg
505 kg
910 x 379 mm
664 kg
578 kg
1022 x 379 mm
Peso en el aire
Peso en el mar
Tamaño (H x B)
83 kg
72 kg
126 x 379 mm
166 kg
144 kg
238 x 379 mm
246 kg
217 kg
350 x 379 mm
332 kg
289 kg
462 x 379 mm
415 kg
361 kg
686 x 379 mm
498 kg
433 kg
798 x 379 mm
581 kg
505 kg
910 x 379 mm
664 kg
578 kg
1022 x 379 mm
bottom of page